PODSUMOWANIE

Konkursu Interdyscyplinarnego dla uczniów gimnazjów
pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego
w roku szkolnym 2012/201

„Bądź sobą, szukaj własnej drogi - Janusz Korczak”

 

Podstawą prawną Konkursu było Zarządzenie Nr 79 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 września 2012 roku. Na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty konkurs był zorganizowany i przeprowadzony przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Konkurs miał charakter interdyscyplinarny i przebiegał w trzech etapach: I etap – szkolny, II etap – rejonowy, III etap – wojewódzki (finał), a warunkiem wzięcia w nim udziału była rejestracja na konkursowej platformie Moodle do dnia 17 października 2012 roku.

I etap szkolny – trwał od 12 października do 17 grudnia 2012 r. i przystąpiło do niego ponad 300 uczniów. Polegał na udziale w kursie on-line na platformie zdalnego nauczania dotyczącym życia i twórczości Janusza Korczaka. Obejmował 5 tygodni systematycznej pracy na platformie Moodle. Na bazie udostępnionych tam materiałów uczniowie zdobywali potrzebną wiedzę i umiejętności oraz wykonywali zadania wykorzystujące TIK, między innymi:

  • Tworzyli i publikowali w różnej formie własne teksty.

  • Wykonywali prace graficzne (do wyboru - z użyciem narzędzi TIK lub foto pracy plastycznej).

  • Przeprowadzali własne „badanie” – sondaż.

  • Zdobywali za prace i quizy punkty. W tle mieli zawsze dostępne materiały/filmy pomocnicze: o prawie autorskim, o nowych narzędziach TIK.

Do II etapu konkursu zostało zakwalifikowanych 263 uczniów, którzy zdobyli co najmniej 70% punktów.

 II etap – rejonowy - quiz (przygotowany na platformie Moodle), który trwał 1 godzinę i polegał na rozwiązaniu testu wiedzy z życia i twórczości Janusza Korczaka. Uczniowie mieli w tym czasie udzielić odpowiedzi na 55 pytań w warunkach kontrolowanej samodzielności. Test został przeprowadzony w formie elektronicznej na platformie Moodle w dniu 8 stycznia 2013 roku w pracowni komputerowej w szkole wskazanej przez Komisję Konkursu (Tutaj można zobaczyć test).

Komisja Wojewódzka Konkursu podjęła decyzję, że do III etapu zakwalifikowani zostali uczniowie, którzy uzyskali 80% punktów możliwych do zdobycia w II etapie. Do III etapu konkursu zakwalifikowano 71 osób.

III etap – wojewódzki (finał) polegał na samodzielnym wykonaniu trzech prac konkursowych, które można zatytułować słowami Janusza Korczaka „Dzieci są poetami i filozofami”. III etap Konkursu trwał od 11 lutego 2013 roku do 15 kwietnia 2013 roku. Prace konkursowe można było wykonywać w dowolnym miejscu. W III etapie uczniowie mieli do wykonania 3 prace:

  • Pracę pisemną opisującą problemy współczesnej młodzieży, przesłaną na platformę Moodle w postaci pliku PDF oraz książeczki umieszczonej w chmurze.

  • Samodzielne wykonanie i umieszczenie w chmurze fotoalbumu tematycznego pn: „Ślady pamięci po Starym Doktorze”.

  • Nagranie i umieszczenie na Moodle odcinka podkastu w postaci audio, rekomendującego dowolny utwór Janusza Korczaka zachęcający do jego przeczytania.

Komisja Konkursu sprawdziła wraz z rekomendowanymi ekspertami wszystkie przesłane prace, punktując je zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w regulaminie konkursu i przyznała tytuł finalisty uczestnikom, którzy zdobyli co najmniej 50% punktów (czyli 70 ze 140). W ten sposób wyłoniono 67 finalistów. Spośród nich wyłoniono laureatów. Komisja podjęła decyzję o ustaleniu progu 100 punktów dla laureatów konkursu i w ten sposób laureatami zostało 39 uczniów (Lista laureatów i finalistów).

Uroczyste zakończenie Konkursu odbyło się w dniu 3 czerwca w siedzibie Ośrodka Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM w Warszawie.

Ponieważ konkurs miał charakter interdyscyplinarny, prace gimnazjalistów są umieszczone w chmurze internetowej, zaś wszystkie zadania i materiały stanowią przykład właściwego i skutecznego sposobu uczenia się z pomocą narzędzi i środków TIK, to w celu ich upowszechnienia i wykorzystania przez nauczycieli zostały opublikowane pod adresem: http://korczak-janusz.blogspot.com.