O  ROKU  KORCZAKA

Daj dzieciom dobrą dolę,
Daj wysiłkom ich pomoc,
Ich trudom błogosławieństwo.
Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą, ale najpiękniejszą.

 

Myśli Janusza Korczaka wybrała Hanna Kirchner
(Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987) http://wiersze.doktorzy.pl/korczak.htm

 

 

 

W 2012 roku przypadają dwie ważne rocznice związane z postacią Janusza Korczaka - 70. rocznica śmierci w obozie zagłady w Treblince i 100. rocznica założenia przez niego Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej w Warszawie (obecnie Jaktorowskiej).

16 września 2011 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednogłośnie przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka. Inicjatywę w tej sprawie zgłosił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Wniosek Rzecznika poparła sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu, wielu ministrów i organizacje pozarządowe.

Z wypowiedzi Rzecznika Praw Dziecka:
Powinniśmy pamiętać, że Stary Doktor, jak nazywano Korczaka, był jednym z pierwszych głosicieli prawdy o tym, że dziecko jest autonomiczną osobą, która posiada własną godność, zainteresowania, potrzeby i prawa. Nie byłoby Konwencji o Prawach Dziecka, gdyby nie jego działalność i myśli. Korczak zauważył w dziecku człowieka, walczył o podmiotowość dziecka. Zostawił wiele dobrych wskazówek, warto o nich przypominać. Zostawił jasny przekaz: dzieci należy traktować poważnie.

Janusz Korczak to postać niezwykła:

  • z wykształcenia był lekarzem pediatrą, absolwentem Wydziału Medycyny Carskiego Uniwersytetu Warszawskiego, pracował w szpitalach dziecięcych oraz jako lekarz prywatny;

  • pełnił funkcje psychologa, pedagoga, organizatora opieki nad dzieckiem-sierotą; był dyrektorem Domu Sierot na ulicy Krochmalnej 92 w Warszawie, współpracownikiem Naszego Domu, twórcą nowatorskiego systemu opiekuńczo-wychowawczego;

  • pisał książki dla dzieci (m.in. Król Maciuś Pierwszy, Kajtuś Czarodziej, Bankructwo małego Dżeka); był pomysłodawcą pisma dzieci i młodzieży Mały Przegląd;

  • pisał książki o dzieciach i o wychowaniu (np. Jak kochać dziecko, Prawo dziecka do szacunku, Prawidła życia) oraz artykuły w czasopismach społeczno-kulturalnych, medycznych i pedagogicznych;

  • wykładał na uczelniach nauczycielskich.