◄ II etap

III etap Konkursu

 

 

Witamy w III etapie Konkursu

Zgodnie z Regulaminem Konkursu III etap – wojewódzki (finał) trwa  od 11 lutego 2013 roku do 15 kwietnia 2013 roku i polega na samodzielnym  wykonaniu dwóch prac konkursowych. Prace te możecie wykonywać w dowolnym miejscu (w szkole, w domu).  Aby ułatwić Wam pracę z programami i serwisami, które mogą być przydatne podczas przygotowywania prac konkursowych w III etapie, przygotowaliśmy zestaw samouczków.

Zadanie konkursowe 1

Prezentacja multimedialna zawierająca własny tekst ucznia napisany prozą lub wierszem, nawiązujący do słów Janusza Korczaka „Co bym zrobił, gdybym był czarodziejem?, zilustrowany grafiką wykonaną przez uczestnika (technika dowolna, np. farba, ołówek, fotografia, kolaż, techniki mieszane itp.).

Wykonanie
Prezentacja może być wykonana z wykorzystaniem aplikacji np. PowerPoint, Prezi lub Logomocja. Praca może być wykonana w dowolnej innej podobnej aplikacji, która posiada darmowe narzędzie do przeglądania prezentacji (należy wówczas dodatkowo podać link do strony WWW z tym narzędziem) lub umożliwia zapis w postaci pokazu bez używania dodatkowych narzędzi.

Praca musi składać się minimalnie z 5 slajdów/stron, maksymalnie z 10 slajdów/stron. W każdej pracy na stronie tytułowej (nieliczonej do liczby slajdów/stron) powinny się znaleźć informacje dotyczące autora: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły.

Zadanie konkursowe 2

Cykl fotografii wykonanych przez uczestnika, nawiązujący do słów Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” (od 5 do 10 zdjęć).
 

Zdjęcia powinny spełniać następujące kryteria:

  • format plików JPG,
  • minimalne rozmiary fotografii: szerokość 1600 px, wysokość 1200 px (dopuszczalne są zdjęcia w orientacji pionowej, czyli szerokość 1200 px, wysokość 1600 px),
  • zaleca się stosować najwyższe możliwe parametry dla zdjęcia, jakie są dostępne w danym aparacie, przy czym nie mogą być one niższe od wymienionych powyżej,
  • nazwy plików ze zdjęciami powinny być ponumerowane zgodnie z ich kolejnością w cyklu,
  • w dodatkowym pliku tekstowym należy umieścić dane ucznia: imię i nazwisko, nazwa i adres szkoły, tytuł cyklu oraz krótkie podpisy do każdego zdjęcia,
  • fotografie mogą być poddane obróbce i korekcie w programach graficznych,
  • jeśli fotografie zawierają rozpoznawalny wizerunek osób trzecich, należy dołączyć zgodę tych osób (w przypadku osób niepełnoletnich – zgodę rodzica/opiekuna prawnego) na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku (załącznik nr 4 do Regulaminu).

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Przesyłanie prac konkursowych

Ocena prac konkursowych w III etapie