◄ I etap

II etap Konkursu

III etap 

 

Witamy w II etapie Konkursu

Zgodnie z Regulaminem Konkursu II etap – rejonowy polega na rozwiązaniu testu wiedzy z życia, twórczości i działalności Janusza Korczaka. Test zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej na platformie konkursowej Moodle.

Zawody odbędą się 7 stycznia 2013 roku w pracowni komputerowej w szkole wskazanej przez Komisję Konkursu i będą trwały 60 minut. Za sprawny przebieg II etapu Konkursu odpowiadają Komisje Rejonowe powołane w tym celu przez Wojewódzką Komisję Konkursu.

Do III etapu Konkursu zostaną zakwalifikowani uczestnicy, którzy uzyskają największą liczbę punktów. Liczbę uczestników zakwalifikowanych do III etapu ustala Komisja Konkursu.

Informacja o zakwalifikowaniu do III etapu zostanie opublikowana do 14 stycznia 2013 roku na platformie Moodle oraz na stronie internetowej Konkursu, dostępnej pod adresem korczak.oeiizk.waw.pl