LEKTURY  DO  KONKURSU

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Regulaminu
Konkursu Interdyscyplinarnego
dla uczniów  gimnazjów
województwa mazowieckiego
„Bądź sobą - szukaj własnej drogi. Janusz Korczak”.

 

Literatura dla uczniów:

 
  • Korczak Janusz, Bankructwo małego Dżeka, wydanie dowolne, np. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B, 2012.

  • Korczak Janusz, Kiedy znów będę mały, wydanie dowolne, np. Wrocław; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991.

  • Korczak Janusz, Prawidła życia. Publicystyka dla dzieci, wydanie dowolne, np. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2007 lub Warszawa: Wydawnictwo Ezop, 2012 lub wersja cyfrowa dostępna w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej: http://www.dbc.wroc.pl - wyszukiwanie pozycji według słowa „Korczak” lub bezpośredni dostęp: http://www.dbc.wroc.pl/Content/13364/RP+3061+Prawid%C5%82a+%C5%BCycia.pdf

  • Stachowicz Katarzyna, Korczak, Warszawa: Wydawnictwo Buchmann, 2012.

 

Informacje na temat życia i twórczości Janusza Korczaka:

 

 

Literatura uzupełniająca:

 

 

Literatura dla nauczycieli:

 
  • Dauzenroth Erich, tł. Teresa Semczuk, Janusz Korczak. Życie Dla Dzieci, Kraków: Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, 2012.

  • Korczak Janusz, Jak kochać dziecko, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, 2002.

  • Olczak-Ronikier Joanna, Korczak. Próba biografii, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B, 2011.

  • Stachowicz Katarzyna, Korczak, Warszawa: Wydawnictwo Buchmann, 2012.