O KONKURSIE

 

Dla uczczenia Roku Janusza Korczaka Mazowiecki Kurator Oświaty powołał dwa konkursy: „Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Janusz Korczak” dla gimnazjalistów oraz „Janusz Korczak – wielki przyjaciel dzieci” dla uczniów szkół podstawowych. W obu konkursach uczestniczyli uczniowie szkół województwa mazowieckiego. Patronat honorowy nad konkursami objął Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 

Organizatorem obu konkursów był Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, a wsparcia merytorycznego udzielał Ośrodek Dokumentacji i Badań „Korczakianum” – Oddział Muzeum Historycznego m. st. Warszawy.

 

 

Celem konkursów było:

 
  1. Popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia, twórczości i działalności pedagogicznej Janusza Korczaka.

  2. Włączenie uczniów w obchody Roku Janusza Korczaka i uczczenie 70. rocznicy śmierci i 100. rocznicy założenia Domu Sierot w Warszawie.

  3. Rozwijanie artystycznych (literackich, plastycznych) zainteresowań i zdolności młodzieży w myśl zasad wychowawczych Janusza Korczaka.

  4. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i kreatywności uczniów.

  5. Kształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych do prezentacji własnej twórczości.

  6. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji, korzystania z różnych źródeł dotyczących danej tematyki.

  7. Wykorzystanie środków technologii informacyjno-komunikacyjnych i otwartych zasobów edukacyjnych jako płaszczyzny do nauki.

  8. Przygotowanie uczniów do samodzielnego uczenia się poprzez platformę zdalnego nauczania.

 

Konkurs przebiegał z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem platformy zdalnego nauczania.
Szczegółowe informacje o organizacji i przebiegu konkursów znajdują się w menu głównym w zakładkach "Szkoła podstawowa" i "Gimnazjum".

 

 

ORGANIZATORZY


 

PATRONATY


 

Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

FUNDATORZY  NAGRÓD


Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

 

 

 

Ośrodek Dokumentacji i Badań Korczakianum

Marian i Gabriel Wróblewscy
- synowie "Pana Miszy"